Donateurs van SAV!

Iedereen doet mee om de medewerkers van SAV te begeleiden, hen te ondersteunen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen werken. Dat doen we door professionele zorg te bieden. Maar geld voor een beetje extra aandacht en mogelijkheden is bij de financiering niet inbegrepen. Daarvoor hebben we vrienden nodig. Dat kunt u als particulier zijn, maar ook bedrijven die ons graag willen steunen. Donateurs van SAV biedt SAV dié financiële middelen die het mogelijk maken nèt dat beetje extra te doen voor de medewerkers. Donateurs van SAV draagt bij aan bijzondere projecten. Projecten die anders niet kunnen worden gerealiseerd.

Projecten die er toe doen!

Graag wil SAV haar medewerkers meer bieden dan nu mogelijk is. Denkt u bijvoorbeeld aan het aanbieden van scholingstrajecten want hoe fijn is het als medewerkers in een veilige omgeving kunnen leren en toch nog het felbegeerde diploma of certificaat kunnen behalen.  Tijdens en na hun traject kunnen ze hun opgedane kennis bij SAV in praktijk brengen of uitstromen naar een reguliere werkgever. Maar ook vernieuwing van apparatuur en inrichting van de werkruimten zodat de medewerkers van SAV op een professionele kunnen werken vraagt om extra financiële steun. Alle werkbegeleiders en het management van SAV kunnen projecten indienen die ten gunste komen aan de medewerkers van SAV. Deze worden door een werkgroep getoetst.

Doneren? Dat kan!

Als vriend en donateur helpt u SAV deze bijzondere projecten uit te voeren.  U kunt op regelmatige of onregelmatige basis financiële steun verlenen. Dat kunt u doen door rechtstreeks een bedrag over te maken aan SAV of door mee te doen aan de Support Actie. Wij verwelkomen u graag in de vriendenclub! van SAV.

Kom in actie!

Individueel of in teamverband iets betekenen voor SAV. Heeft u een idee om geld in te zamelen voor een mooi project? Of wilt u met uw organisatie maatschappelijk verantwoord ondernemen en in actie komen? Wij faciliteren graag uw idee om dit tot een gezamenlijk succes te maken. Neem met ons contact op! Samen bespreken we dan de mogelijkheden

Vrijwilliger?

U wilt liever op een andere manier Vriend worden en persoonlijke aandacht geven aan onze cliënten? Ook dat kan. Op verschillende werkbedrijven worden met enige regelmatig vrijwilligers gevraagd. Word Vrijwilliger! Stuur een mail naar Contact met uw contactgegeven.

Nieuwsbrief voor onze Vrienden

De vrienden / donateurs van SAV ontvangen driemaal per jaar een bijzondere nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen SAV, de projecten die worden uitgevoerd en hoe uw giften worden besteed.

 

Interesse?

Neem contact op ons op!