Werken bij SAV

Doordat de toegang tot SAV laagdrempelig is, zal de werknemer zich op zijn gemak voelen. Hij zal geen werkdruk ervaren en op zijn tempo kunnen werken. Na elke dag zal er een korte evaluatie plaatsvinden tussen de werkplaatsbegeleider en de werknemer. Eén keer in het kwartaal zal de participatiecoördinator hierbij betrokken zijn.

Begeleiding

Als de jobcoach ook bij de werknemer betrokken is, zal zij ook een rol spelen in de evaluatie. Wanneer er een contract is met zorgorganisaties, maken zij met SAV en de werknemer afspraken over de evaluaties. De lat ligt niet hoog om aan het werk te gaan bij SAV.  Doordat er binnen ons bedrijf veel verschillende werkzaamheden te doen zijn, is er voor mensen die op afstand tot de arbeidsmarkt staan altijd werk te vinden.

Werknemers van poetsbedrijf SAV kunnen:

  • doorstromen naar bedrijven op de reguliere arbeidsmarkt
  • werken naar arbeidsvermogen

Wanneer de zojuist genoemde doelen niet haalbaar zijn, kan het voldoende zijn voor de werknemers om te werken als dagbesteding. De werknemers kunnen zich dan op verschillende gebieden uit laten dagen. zo kunnen ze onder andere:

  • zich werknemersvaardigheden eigen maken
  • leren samenwerken
  • vertrouwen krijgen in zichzelf
  • prestaties leveren
  • angsten overwinnen
  • leren klantgericht te zijn

Toegang tot SAV

Om te beoordelen of een potentiële werknemer geschikt is voor een stage- of werkplek, vindt er eerst een gesprek plaats tussen hem en SAV (eventueel samen met de coach/begeleider of ouders). Als uit dat gesprek blijkt dat hij een plek bij SAV krijgt aangeboden, bepalen we samen met de werknemer een leerdoelstelling. Deze is het uitgangspunt in een trajectplan. Samen met de jobcoach/zorgorganisatie/school bekijkt SAV hoe het beste aan de leerdoelstelling voldaan kan worden.

Beloning

De werknemers die werken bij poetsbedrijf SAV worden ingeschaald en beloond conform de Cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

Kom jij werken bij ons?

Neem contact op